12.02.2015, 12:59h

16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

 

Na temelju članka 24. st. 3. Statuta Općine Tisno (\"Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije\" br. 5/13), predsjednik Općinskog vijeća Petar Jakovčev saziva 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 16.veljače 2015. godine (ponedjeljak) u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 17:00 sati.

 

Pozivaju se vijećnci i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238. Ostali pozvani sudionici sjednice Općinskog vijeća, osim vijećnika, mogu potrebne im materijale za sjednicu vijeća ishodovati u Tajništvu Općine Tisno. Dnevni red pogledajte u nastavku.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
 2. Prijedlog I izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu
 3. Prijedlog I izmjena i dopuna plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine
 4. Prijedlog I izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015.godinu
 5. I izmjene  plana javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
 6. Prijedlog odluke o isknjiženju naknade za razvoj (prihodi iz cijene vode) koja se vodi na kontu potraživanja u poslovnim knjigama Općine Tisno
 7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o sufinanciranju nastavka uređenja zgrade „Baganelovice“ u Jezerima
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Tisno
 9. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja betinske drvene brodogradnje
 10. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
 11. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tisno u 2014.godini
 12. Prijedlog odluke o visini naknade ovlaštenih predstavnika Općine Tisno za pripremanje i provođenje postupka javne nabave
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o korištenju prostora u zgradi „Baganelovice“ u Jezerima
 14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno
 15. Izvješće načelnika Općine Tisno za razdoblje drugih šest mjeseci 2014.godine
 16. Zahtjev Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom duga po osnovi boravišne pristojbe
 17. Zahtjev Turističke zajednice mjesta Jezera za kompenzacijom  troškova po osnovi boravišne pristojbe