28.03.2017, 14:02h

32. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

 

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno će se održati dana 31.ožujka 2017.godine, petak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15:00 sati.

 

D N E V N I   R E D:

 1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
 2. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu
 3. Prijedlog II izmjena  i dopuna Plana razvojnih programa  za 2017- 2019.godinu
 4. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 6. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 7. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
 8. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Plana javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
 9. Suglasnost na procjembeni elaborat i elaborat osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina i pripadajućih građevinskih poboljšica u postupku izvlaštenja radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera u K.O. Jezera*
 10. Suglasnost na procjembeni elaborat i elaborat osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina i pripadajućih građevinskih poboljšica u postupku izvlaštenja radi izgradnje TS Stubli i crpne stanice CS1 za potrebe priključenja TS Stubli  Aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera u K.O. Jezera * ( * pozivaju se vijećnici da uvid u navedene elaborate mogu izvršiti u prostorijama Općine Tisno )
 11. prijedlog Odluke o imenovanju novoizgrađene šetnice u naselju Tisnu u spomen vatrogascima stradalima u kornatskoj tragediji
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca ostvaruju pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin
 13. Prijedlog odluke o proglašenju manifestacije „Glazbeni festivali sezone 2017.“ na području Općine Tisno

  

Pozivaju se  vijećnici i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264  i  438-238. Ostali pozvani sudionici sjednice Općinskog vijeća, osim vijećnika, mogu potrebne im materijale za sjednicu vijeća ishodovati u Tajništvu Općine Tisno.