07.02.2018, 09:24h

Čipiranje žutih i zelenih spremnika za otpad

 

Sukladno Odluci o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, mole se korisnici s područja Zapadne Gomilice (od mosta do Jazine) da iznesu svoje žute i zelene spremnike za otpad prema rasporedu sakupljanja i odvoza otpada te od ponedjeljka 12.02. omoguće pristup spremnicima radi čipiranja.

 

Spremnici za prikupljanje otpada iznose se na mjesto prikladno za odvoz otpada najranije večer uoči rasporedom utvrđenog dana odvoza.

Korisnik javne usluge je dužan ukoliko želi pražnjenje spremnika, spremnik postaviti na javnu površinu dostupnu za utovar u kamion kod svog obračunskog mjesta i time iskazati nedvojbenu potrebu za uslugom pražnjenja spremnika.

Raspored sakupljanja i odvoza otpada nalazi se na oglasnoj ploči „Ježinca“ d.o.o., Uska Ulica 1 te na internetskim stranicama www.jezinac.hr