09.11.2022, 10:17h

Dodijeljene potpore Općine Tisno za vjenčane parove i novorođenu djecu

 

Načelnik Općine Tisno Kristijan Jareb primio je 30 parova kojima je dodijeljena potpora prema socijalnom programu Općine. Novovjenčani parovi dobili su po tisuću kuna potpore, parovi za prvu bebu 3.000 kuna, za drugu 5.000 kuna, a za treću 7.000 kuna.

 

Tim povodom potporu za brak dobili su Melanija i Mario Vodanov, Danijela i Ante Mikuličin te Petra i Ivan Pešić.

Potporu za brak i dijete dobili su Ena i Lovre Špadina, Lucija i Juro Križanović, Anđelina i Jure Kapov, Petra i Marin Klarin te Marijana i Ante Jajaš, a potporu za dijete dobili su Marica Pirija i Stanislav Marelić, Iva Jezerac Šaponja i Tomislav Šaponja, Natalija i Roko Stegić, Veronika i Mate Skračić, Martina i Danko Matov, Rosanda Šikić i Marko Barin Turica, Kristina i Luka Zurić, Ana Bilać Raste i Andrija Raste, Ana Mić i Mario Živković, Ana-Maria Stankov, Ivanica i Damir Čubrilo, Katarina i Ive  Stilinović, Barbara i Ante Pirija, Mirna i Petar Vulin, Katarina i Davor Antić, Diana Radošić Brnarda i Jere Brnarda, Dragana i Marijo Pirjak, Klara i Šime Špadina, Marija Tarle i Martin Lapov, Lidija Bračanov Bradašević i Damir Bradašević, Franka i Šime Škevin te Mateja Bačeheli i Marko Periš.

Uz čestitke mladim obiteljima na vjenčanjima i novorođenoj djeci načelnik Kristijan Jareb izrazio je i dobrodošlicu novim članovima naše zajednice.