03.10.2022, 14:04h

J A V N I P O Z I V za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno za 2022. godinu

 

Na temelju članka 9. Odluke o priznanjima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br. 15/01), Odbor za priznanja Općine Tisno donio je odluku kojom objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno za 2022. godinu

Odlukom o priznanjima Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije» br.15/01) utvrđena su sljedeća priznanja koja dodjeljuje Općina Tisno:

1. Nagrada za životno djelo u obliku zlatnog grba Općine Tisno,

2. Nagrada Općine Tisno u obliku plakete,

3. Priznanje Općine Tisno,

4. Zahvalnica Općine Tisno,

5. Priznanje počasnog građanina Općine Tisno.

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi, te drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Tisno.

Priznanja se dodjeljuju povodom blagdana Sv. Martina, 11. studenog, Dana Općine Tisno.

Pozivamo ustanove, političke stranke, trgovačka društva, udruge građana i građane da predlože pravne ili fizičke osobe za dodjelu priznanja uz odgovarajuće obrazloženje.

Pismene prijedloge i poticaje uz obrazloženje molimo da dostave na adresu:

Općina Tisno-Odbor za priznanja Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno do najkasnije 21. listopada 2022. godine.