31.05.2023, 12:05h

J A V N I P O Z I V ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE: SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ŠIBENIKU

 

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskih odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

 

Odredba članka 118. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23) propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno, pa je slijedom propisano da za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin,
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću,
  • osoba dostojna obnašanja dužnosti suca porotnika.

Sudac porotnik ne smije obavljati odvjetnički ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe te ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

 

Slijedom navedenog,

 

OPĆINA TISNO POZIVA

sve zainteresirane građane Općine Tisno koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Šibeniku.

Suce porotnike na prijedlog Općinskog vijeća Općine Tisno imenuje Županijska skupština.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta te presliku osobne iskaznice.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, neposredno u prijamnoj pisarnici Općine Tisno ili putem e maila: opcina@tisno.hr

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 022/439-262.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

 

Općina Tisno