05.10.2020, 13:49h

Javni poziv za davanje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Tisno

 

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi, te drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Tisno.

 

Priznanja se dodjeljuju povodom blagdana Sv. Martina, 11. studenog, Dana Općine Tisno.

Pozivamo ustanove, političke stranke, trgovačka društva, udruge građana i građane da predlože pravne ili fizičke osobe za dodjelu priznanja uz odgovarajuće obrazloženje.

Pismene prijedloge i poticaje uz obrazloženje molimo da dostave na adresu:

Općina Tisno-Odbor za priznanja Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno najkasnije do 1. studenog 2020. godine.