22.10.2015, 14:32h

Kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno

 

Na temelju članka 17. i 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno utvrdilo je i prihvatilo pravovaljanim kandidacijske liste, te sastavilo zbirne liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno.

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Kandidacijske liste MO Dazlina pdf 56.81 KB
Kandidacijske liste MO Dubrava kod Tisna pdf 58.97 KB
Kandidacijske liste MO Betina pdf 52.43 KB
Kandidacijske liste MO Jezera pdf 54.86 KB
Kandidacijske liste MO Tisno pdf 59.16 KB
Zbirna lista kandidacijskih lista MO Dazlina pdf 54.57 KB
Zbirna lista kandidacijskih lista MO Betina pdf 55.35 KB
Zbirna lista kandidacijskih lista MO Dubrava kod Tisna pdf 55.14 KB
Zbirna lista kandidacijskih lista MO Jezera pdf 55.08 KB
Zbirna lista kandidacijskih lista MO Tisno pdf 54.86 KB