18.01.2023, 12:51h

LAG MORE 249 - Radionica „Energetski potencijal i mogućnost iskorištenja različitih poljoprivrednih ostataka“

 

Radionica „Energetski potencijal i mogućnost iskorištenja različitih poljoprivrednih ostataka“ održat će se 20. siječnja 2023. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama KUD-a HARTIĆ TISNO.

 

Predavanje će biti orijentirano na iskorištenje različitih vrsta ostataka iz poljoprivredne proizvodnje u sklopu proizvodnje energije, ali i zbrinjavanja otpada u poljoprivrednoj proizvodnji

Naime, velik je neiskorišten potencijal ostataka drvne biomase nastale od poljoprivrednih rezidbenih ostataka i uklanjanja nasada, pa je potrebna promocija i edukacija njezinog održivog korištenja kao energetske sirovine. 

Cilj predavanja je edukacija poljoprivrednika o činjenici kako biomasa može biti alternativni izvor energije, ali uz pažljivo očuvanje organske tvari u tlu koje je smanjeno korištenjem biomase u energetske svrhe. Isto tako, velik broj poljoprivrednika, ne samo u RH, već i u EU suočava se sa trenutnom situacijom preskupog mineralnog gnojiva, uz istovremenu mogućnost korištenja proizvoda dobivenih obradom poljoprivrednih ostataka i biootpada. 

Stoga će jedan dio predavanja biti upravo fokusiran na tehnologiju obrade poljoprivrednih organskih nusproizvoda i biootpada te korištenje pristupačnih sirovina za poboljšanje kvalitete tla iz različitih tehnologija obrade.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Neven Voća s Agronomskog fakulteta.