27.10.2020, 12:26h

Natječaj Europskog socijalnog fonda „Zaželi – program zapošljavanja žena“

 

Općina Tisno objavljuje da želi sudjelovati na natječaju Europskog socijalnog fonda „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

 

Da bismo projekt prijavili važno nam je znati koliko  nezaposlenih žena s navršenih 50 godina života i najviše srednjom stručnom spremom s prebivalištem na području Općine Tisno  ima interes za zapošljavanje tijekom 12 mjeseci za ispomoć krajnjim korisnicima -  osobama starije životne dobi.

U sklopu zapošljavanja žena pripadnica ranjivih skupina će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (starijim osobama u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćnim osobama), pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Po odobrenju projektnog prijedloga, sklopiti će se Ugovor o radu između Korisnika/partnera i pripadnica ciljane skupine uz uvjete zaposlenja na puno radno vrijeme za poslove pružanja usluge potpore i podrške za najmanje 6 krajnjih korisnika. Naknada za njihov rad propisana je Natječajem u sklopu Europskog socijalnog fonda u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.

Zainteresirane osobe dužne su svoje podatke poslati ili dostaviti u Općinu Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno ili na opcina@tisno.hr  do zaključno 06. studenog 2020. godine.

Obvezni podaci:

ime i prezime; datum rođenja; OIB, ulica i kućni broj ; mjesto i poštanski broj; e-mail ; kontakt telefon