08.10.2021, 13:18h

Obavijest Ježinac d.o.o. - Podjela spremnika za razvrstavanje korisnog otpada (PLASTIKA, STAKLO, METAL)

 

Ježinac d.o.o. počinje sa podjelom novih spremnika za odvojeno prikupljanje korisnog otpada.

 

Novim načinom odvajanja otpada papir i karton se odlaže u žute kante, a plastika, staklo i metal u zelene spremnike sa narančastim poklopcem.

Molimo sve korisnike da dođu u dolje navedeni termin preuzeti novu zelenu kantu sa narančastim poklopcem.

Preuzimanje spremnika je besplatno.

RASPORED PODJELE SPREMNIKA:

TISNO:

Utorak – 12. listopada 2021.  (skladište iza Kino sale)

Srijeda – 13. listopada 2021. (skladište iza Kino sale)

 

JEZERA:

Četvrtak – 14. listopada 2021. (zgrada bivše ribarnice)

Petak – 15. listopada 2021.  (zgrada bivše ribarnice)

 

BETINA:

Ponedjeljak – 18. listopada 2021. (Trg na moru)

Utorak – 19. listopada 2021. (Trg na moru)

 

Spremnici se mogu preuzeti u navedene dane od 08:30h do 14:30h