12.03.2019, 11:00h

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Načelnika Općine Tisno KLASA:350-02/19-704, URBROJ:2182/05-02/19-01 od 08.ožujka 2019.godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 21.ožujka 2019.godine, a završetak 04.travnja 2019.godine.
 3. Javni uvid u Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
 4. Javno izlaganje po Prijedlogu Plana održat će se dana 01.travnja 2019.godine (ponedjeljak) u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, s početkom u 12,00 sati.
 5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
  • upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana
  • uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Tisno, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, i to zaključno s danom 04.travnja 2019.godine.
 7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 04.travnja 2019.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, na broj telefona 022-438-238 ili putem e-maila ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr .

Pročelnik:

Ivica Pirjak, dipl.ing.prom., v.r.

 

# Dokument: Format: Veličina:
INFORMACIJA O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko ugostiteljske zone Prisliga Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 870.76 KB