02.02.2018, 10:46h

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13 i 65/17) i Zaključka Načelnika Općine Tisno KLASA:350-02/18-305, URBROJ:2182/05-02/18-01 od 01.veljače 2018.godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
  2. Početak javnog uvida je 14.veljače 2018.godine, a završetak 28.veljače 2018.godine.
  3. Javni uvid u Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
  4. Javno izlaganje po Prijedlogu Plana održat će se dana 19.veljače 2018.godine (ponedjeljak) u prostoriji Vijećnice, u Općini Tisno, Uska ulica 1, Tisno, s početkom u 11,30 sati.
  5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno.

6.Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

-upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana

-uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Tisno, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, i to zaključno s 28.veljače 2018.godine.

  1. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 28.veljače 2018.godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
  2. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  3. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, na broj telefona 022-438-238 ili putem e-maila ivica.pirjak@tisno.hr ili marijana.simic@tisno.hr .

 

Pročelnik:

Ivica Pirjak, dipl.ing.prom., v.r.

 

# Dokument: Format: Veličina:
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI pdf 422.26 KB