04.09.2023, 13:51h

Odluka o financiranju kupnje obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno

 

Na temelju članka 53. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 4/22) i članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama („Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 7/22, 11/22) općinski načelnik Općine Tisno donosi Odluku o financiranju kupnje obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno, za školsku godinu 2023/2024.

 

Općina Tisno će financirati kupnju obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola sa prebivalištem na području Općine Tisno, za školsku godinu 2023/2024, u visini stvarnih troškova sukladno popisima obveznog dodatnog školskog materijala koje su donijele i objavile osnovne škole koje pohađaju učenici s prebivalištem na području Općine Tisno.

Isplata će se vršiti na temelju popunjenog zahtjeva te obvezno priloženih dokaza/računa o kupljenom obveznom školskom radnom materijalu za školsku godinu 2023/2024, preslike osobne iskaznice roditelja /skrbnika i preslike računa na koji će se izvršiti uplata.

Sredstva za financiranje nabavke obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno za školsku godinu 2023/2024 isplatiti će se iz proračuna Općine Tisno.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Obrazac / Zahtjev za financiranje obveznog školskog radnog materijala za školsku godinu 2023/2024 pdf 111.00 KB
Odluka o financiranju kupnje obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno pdf 170.17 KB