10.05.2018, 12:14h

Odluka o zabrani prodaje plažnog asortimana i suvenira na javnim površinama Općine Tisno

 

Načelnik Općine Tisno, sukladno članku 42. Statuta Općine Tisno, donio je Odluku o zabrani prodaje plažnog asortimana i suvenira na otvorenim javnim površinama u vlasništvu Općine Tisno, kao i korištenju pomorskog dobra na plažama u istu svrhu.

 

Od navedene odluke izuzeti su oni gospodarski subjekti koji navedenu djelatnost obavljaju u fiksnim građevinskim ili poslovnim prostorima te koriste javnu površinu samo ispred navedenog objekta.
Navedena Odluka primjenjivat će se u turističkoj sezoni 2018. godine, kako bi se spriječio komunalni nered i prodaja navedenog asortimana iz pokretnih objekata, štandova i slično.
U slučaju nepridržavanja Odluke, komunalno redarstvo Općine Tisno uklonit će sve gospodarske subjekte s javnih površina i pomorskog dobra koji budu zatečeni u prekršaju.