02.08.2018, 12:29h

Općini Tisno bespovratno od Fonda za zaštitu okoliša 300 tisuća kuna

 

Općina Tisno i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

 

Procijenjena vrijednost nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iznosi 302.662,00 kn od čega će se financirati 85% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostala sredstva u visini od 15% osigurat će se iz proračuna Općine Tisno.

Sukladno odobrenim sredstvima, nabavit će se spremnici za reciklabilni otpad te kućni komposteri, a sve u svrhu postizanja cilja povećanja stope odvojenog prikupljanja otpada u odnosu na protekle godine.