25.09.2019, 13:28h

Osigurana djeca u vrtićima

 

Dječji vrtić Spužvica Tisno, sukladno ponudi jednog osiguravajućeg društva za osiguranje od ozljeda djece, sklopio je ugovor o osiguranju 176 djece iz sva četiri vrtića.

 

Djeca iz Spužvice, Školjkice, Ribice i Pčelice osigurana su za period pedagoške godine 2019./2020.

Ako dođe do ozljede djeteta, bez obzira gdje se ozljeda dogodila, djeca su osigurana 24 sata na dan, poručuju iz Vrtića.