06.07.2017, 11:25h

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Obalno područje naselja Betina – Pačipolje

 

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13) i Zaključka Načelnika Općine Tisno KLASA:350-02/17-1909, URBROJ:2182/05-02/17-01 od 26.lipnja 2017.godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Obalno područje naselja Betina–Pačipolje. U nastavku pročitajte kompletan poziv.

 

U smislu članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13)  dostavljamo vam posebnu obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Obalno područje naselja Betina – Pačipolje,  objavljenoj na službenoj web stranici Općine Tisno, mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ dana 29. lipnja 2017. godine.           

Početak javnog uvida je 17. srpnja 2017.godine, a završetak 24. srpnja  2017.godine.

Prijedlog  predmetnog plana u vrijeme trajanja rasprave objavljen je  na službenoj web stranici Općine Tisno www.tisno.hr na linku  http://www.tisno.hr/stranice/prijedlog-plana-za-ponovnu-javnu-raspravu-za-upu-obalno-podrucje-betina-pacipolje/152.html   

Javno izlaganje po ovom prijedlogu održat će se 21. srpnja 2017. godine u Vijećnici Općine Tisno, na adresi Uska ulica 1, u Tisnom, s početkom u 12,00 sati.

Razlog ponovne javne rasprave je promjena trasa nekoliko prometnica temeljem zaprimljenih primjedbi iz javne rasprave.

Sukladno odredbama stavka 3. članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Molimo, ukoliko imate prijedloge i primjedbe,  da nam ih pošaljete najkasnije do 24. srpnja 2017. godine kada i završava javna rasprava.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv pdf 1.24 MB