04.12.2018, 15:05h

Sanacija stuba put svetišta Gospe od Karavaja Tisno

 

Općina Tisno kao investitor započela je s postupkom uređenja stuba od centra mjesta do svetišta Gospe od Karavaja u Tisnome.

 

Naručena je izrada projektne dokumentacije za koju je rok izrade 60 dana, a nakon čega će se pristupiti sanaciji navedenog projekta. Prilazne stube prema Crkvi bit će u potpunosti sanirane s obzirom na dotrajalost istih. Radovi će obuhvatiti izradu novih stuba, betoniranje gazišta te sanaciju popratnih zidova. Navedeni projekt od kulturnog je i turističkog značaja za Općinu Tisno, a plan završetka radova od njihovog započinjanja je 90 radnih dana.