18.12.2014, 11:57h

Sportska dvorana u Tisnome dobila uporabnu dozvolu

 

Nakon pet godina sportska dvorana u Tisnome dobila je uporabnu dozvolu što je označilo završetak izgradnje, te su se stekli preduvjeti za njeno korištenje.

 

Sportskom dvoranom upravljati će Ježinac d.o.o. za komunalne poslove Tisno, a njeno korištenje započeti će nakon svečanog otvorenja koje je zakazano za  petak 9. siječnja 2015. godine.