10.02.2015, 11:10h

Tisno dobiva stalnog lučkog kapetana

 

Ispostava Lučke kapetanije u Tisnome dobila je stalnog lučkog kapetana, Milana Ježinu.

 

Nakon umirovljenja bivšeg lučkog kapetana lučke uprave Šibenik,  ispostava Tisno je u prijelaznom periodu imala lučkog kapetana zaposlenog samo u ljetnim mjesecima. Imenovanjem kapetana Milana Ježina, ispostava Tisno je dobila stalnog lučkog kapetana.