30.11.2021, 09:45h

TISNO I TIŠNJANI KROZ STOLJEĆA (35)

 

Piše: Branko Pavlov

 

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća diljem Dalmacije počele su se osnivati zadruge pa je i u Tisnome krajem 1909. ustanovljena Obrtno-potrošna zadruga. Na osnivačkoj skupštini predsjedavao je načelnik Frane Gelpi, a za ravnatelja je tada izabran Jure Obratov Matin. Godinu dana kasnije zadruga je nabavila tisak  za pravljenje ulja.

Pred početak Prvog svjetskog rata

U godinama pred 1. svjetski rat politička situacija u Tisnome i u Općini nije se puno razlikovala od one u Hrvatskoj, Dalmaciji i Šibeniku. Međustranačka prepucavanja i podmetanja dolazila su najviše do izražaja za izbore. Tako je bilo i u lipnju 1911. godine na izborima za Carevinsko vijeće u Beču.

Šibenski pravaši, još uvijek kompaktni, na tim kotarskim izborima, kandidirali su, kao i prije četiri godine, dr. Antu Dulibića.

Uz njega je bilo svećenstvo i obični puk i bili su zagovornici službene, odnosno austrijske politike, dok je s druge strane najveći njegov protukandidat bio vitez Niko Duboković koji je imao potporu antiklerikalnih naprednjaka okupljenih u Hrvatsko-srpskoj koaliciji. Oni su zastupali ideju i težili ujedinjenju južnoslavenskih naroda izvan Austro-Ugarske monarhije.

Jedan od čelnika naprednjaka i u to vrijeme zastupnik u Hrvatskom i zajedničkom Hrvatsko-ugarskom saboru bio je i dr. Lav Mazzura koji je pred izbore iz Zagreba došao u Tisno promovirati kandidata svoje političke opcije.  

Na izborima je pobijedio pravaš dr. Ante Dulibić, a nakon izbora, kroz tadašnje novine, nastala je žestoka polemika praćena i uvredljivim riječima.

Osvrćući se na izbore u Općini Tisno šibenski pravaški list Hrvatska rieč u broju od 17. lipnja optužio je tišnjansku gospodu, vlast i Mazzurine za potkupljivanje i laćanje svih nepoštenih sredstava za pridobivanje birača i da je samo zahvaliti trieznosti pravaša što nije došlo do krvi.

...U svoj obćini Tješnjanskoj ciela obćinska uprava uz svu svoju agitaciju težkom je mukom nakuckala mršavih 378 glasova za svog Dubokovića, a mi pravaši, uz sve muke, patnje, nevolje, prietnje i zastrašivanja sa strane obćinskih gromopucatelja, predali smo 834 glasa za našega dr. Dulibića…

Izbori u Općini Tisno bili su tema lista i idućih dana, a postavljeno je i pitanje je li Lav Mazzura iz Zagreba došao u Tisno da spasi klimave stolice svoje dinastije.

Dr. Lav Mazzura je, pak, u splitskoj Slobodi optužio pravaše za korupciju i teror na izborima da bi Hrvatska rieč 1. srpnja donijela poduži članak pod naslovom Bezobrazne laži dr. Lava Mazzure.

… Terora je i korupcije bilo upravo sa strane Mazzure i njegovih pristaša. Pravaši su se morali više puta brzojavno obratiti pitajuć zaštitu vlasti, a i sam zastupnik dr. Dulibić bio je usilovan taj dan radi Tiesna brzojaviti hitro ministru predsjedniku. „Skup“(misli se na čitaonicu društva Hrvatski skup) u kući Mazzurinoj bio je pretvoren u prodavaonicu glasova tako da je tu žandarmerija morala prodrieti gdje je uhvatila na činu te poštenjakoviće i gdje je odkrila da su on čas bila podkupljena dva naša…- napisano je, među ostalim u tekstu.

Kako je dr. Lav Mazzura u svom tekstu u Slobodi bio spomenuo neke od tišnjanskih uglednika koji nisu glasovali po njegovoj želji, a među njima i Roka Oradu koji je tada bio predsjednik društva Hrvatski skup i starješina Hrvatskog sokola, on mu je 8. srpnja u Hrvatskoj rieči odgovorio što je prenijela i zagrebačka Hrvatska sloboda:

Dru. Lavu Mazzura, odvjetniku u Zagrebu, zastupniku na Zagrebačkom i Budimpeštanskom saboru, posjedniku i rentieru

Vi zaboravljajući podpuno na sve ono što čovjeka čovjekom čini, sasuli ste u broju 49. splitske „Slobode“ pod naslovom „Pobjeda terora i korupcije“, a pod Vašim velečastnim podpisom, pregršt samih golih laži i uvrieda. Vi ste se tu na najdrzkiji način usudii izvraćati istinu i vriedjati ne samo nedužne osobe već čitava mjesta. Vi ste, zanešeni bujicom najgorih strasti, nastojali da omalovažite onu budnu sviest naroda našega u ovom kotaru, one njegove riedke sposobnosti i vrline pred kojima bi Vi morali ničice padati… .

…Naglasit ću prvo svega da obzirom na moju starost, na prijateljske odnošaje, što su obstojali izmedju mene i obitelji Vaših starijih, i radi izrazitog mog lokalnog patriotizma, radi mog rodnog Tiesnoga, za koje sam uviek radio i ćutio, kao što ćutim i danas, nastojati ću da progutam mnogo gorkih, da ih ne iznesem na javu, da ne naškodim nikome, da ne budem ovim mojim pisanjem uzrokom mržnje ni razdora… .

…Ograničit ću se samo da budem braniteljem pravedne stvari i istine, a ne tužitelj zloporaba i zločina. – Ovo jamčim mojim poštenjem, mojom neokaljanom starosti, te ako uzprkos ovoj mojoj namjeri kakova posljedica koga stigne, mirne ću savjesti i duše biti, da to nije do mene već do Vašeg i Vaših izazovnih postupanja.

Tvrdeći dakle da nije istina ono što ste u vašem članku napisali, da je većina kod nas bila skupljena podmićivanjem neukog težaka, proklinjanjem sa oltara i sa svetišta, terorom i agitacijom Frane Pasqualina i činovnika, izpunjavanjem glasovnica, koje bi im uručivali tik pred žarom, izazivljem Vas ne samo da to dokažete već da Vaše tvrdnje vjerodostojnim prikažete. Kakva vjerodostojnost može da imade tvrdnja, da je bilo terora, kada isti Vi kažete, da od Murterina samo jedan je glasovao za Dubokovića, dok čitavo mjesto bilo za dra. Dulibića, pa ipak taj jedan se slobodno i nesmetano po Murteru šeće i kreće, a to budi rečeno i za druga mjesta. Komu je stranka prava zaprietila, kome se osvetila, nuder dokažite veleučeni doktore i zastupniče.

Istina je nepobitna i gola nasuprot, da je podmićivanje, teror i osveta bila samo sa strane vaših, istina je da su nemiri bili provocirani samo od vaših, istina je da su se samo vaši prietili, istina je da su se samo vaši osvećivali, istina je da ste se služili lažnom agitacijom i obćinom, istina je da su stvari na ovakav način tekle… .

U nastavku svog odgovora Orada ističe kako su stričevi i rođaci dr. Lava Mazzure morali preporučivati kandidaturu Dubokovića, a ne dr. Dulibića iako su bili svjesni da ta kandidatura nema oslona jer je bila anacionalna i u proglasu za narod nije bilo nigdi spomenuto hrvatsko ime… .

… Na nekoliko dana prije izbora u dva puta obćinski redar išao bi od kuće do kuće i rekao bi: „Lorenzo (to je Vaš stric, a to ime pred pukom u Tiesnome znači obćina) poručio je, da dođeš sutra na taj i taj sat u „Skup“(ime hrvatske čitaonice) biti će ti i za napojnicu.“

Na dan izbora, piše dalje Orada, naši su ljudi na ulici, na žegi sunčanoj, gladni i trudni, čekali da ih dodje red glasovanja, a dječurlija iz Tiesnoga podkupljena, popeta na Glamočevom zidu poviše njihovih glava, pjevala provokativne pjesme, izazivajuć ih ne bili došlo do nereda….

… Vaši su medjutim po krčmama, po privatnim kućama jeli i pili. Kad su se nasitili i napili, poslie podne došli su kod izborišta i ne htjeli čekati red, već stali vikati, da ih se odmah pusti na glasovanje…. To je malo uzrujalo naše, jer su uvidili da će morati gladni i trudni kasna noć dočekati, a gostione zatvorene, nu i to su pregorili da nedadu povoda neredu… I mene su pred izborništvom obkolili, stali nesmetano zviždati i vrijedjati, i nije nastala reakcija….

A poslije izbora, navodi Orada, prijetilo se ljudima koji su glasovali za dr. Dulibića, i nanosila im se šteta u polju, a ipak su sve sudbene tužbe ostale bez da su se počinitelji šteta i kradja pronašli, pa nastavlja:

Premučavam gorke neke istine, pak mi stoga ovaj moj odgovor osakaćen izgleda, jer kako sam u početku naglasio, hoću mira i ljubavi, a ne mržnje i nesloge… .

Završavajući svoj odgovor dr. Lavu Mazzuri Roko Orada kaže:

Vi ste velemožni doktore i zastupniče meni kazali da sam propali trgovčić i mešetar. – Ostavljajući na stranu da moje aktivno stanje za mnogo tisuća nadmašuje pasivno, kazat ću Vam nešto. Vi ćete bit sigurno od vaših starijih čuli kako je otrag 40 godina Vaša familija bila ekonomski spala, a bez da je nitko Vašem pokojnom djedu predbacio da je propalica, a da sam od otrag 40 godina ja shvaćao politiku realističnije mjesto da budem idealista, bile bi i moje ekonomske okolnosti danas  dosta povoljnije.

                                                                    Roko Orada

                                      Nastavlja se....