09.05.2019, 14:58h

UPIS djece u Dječji vrtić Spužvica za pedagošku 2019/2020 godinu

 

Na temelju članka 43.Statuta Dječjeg vrtića Spužvica Tisno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na svojoj 13. sjednici održanoj 29. travnja 2019. godine, donjelo je Odluku o objavljivanju oglasa za upis djece za 2019/2020 pedagošku godinu.

 

U nastavku pogledajte tekst Odluke sa svim informacijama, rokovima i uvjetima upisa.

 

# Dokument: Format: Veličina:
O D L U K A o objavljivanju oglasa za upis djece za 2019./2020. pedagošku godinu pdf 291.26 KB