03.05.2018, 14:55h

Uvid u projektnu dokumentaciju treće dionice obale Petra Krešimira IV. u naselju Betina

 

Općina Tisno zaprimila je projektnu dokumentaciju o nastavku uređenja betinske Obale Petra Krešimira IV., koju su dostavi Kozina projekti d.o.o. Trilj, glavnoga projektanta Boška Kozine, dipl. ing. građ.

 

Projekt obuhvaća nastavak uređenja u smjeru autokampa Plitka vala te ga se može vidjeti od ponedjeljka do petka u uredovno vrijeme Općine Tisno i dati eventualne primjedbe. Općina Tisno, sukladno planu nabave i proračunu Općine Tisno za 2018. godinu, navedeni zahvat namjerava započeti nakon turističke sezone.