JAVNA RASPRAVA

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

JAVNA RASPRAVA

 Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07)  i članka 41. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije" br. 15/01 i 3/02), Općinsko poglavarstvo Općine Tisno Zaključkom sa 37. sjednice od 14. kolovoza  2008. godine objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU 

nacrta prijedloga za:

                             UPU ugostiteljsko turističke zone Prisliga – Jazine u Tisnom

UPU ugostiteljsko turističke zone Mišji vrh u Jezerima

UPU zone luke posebne namjene – marina s brodogradilište u Betini

                                 UPU kamp Modrave u uvali Lučica u Betini

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu gore navedenih planova u trajanju od 30 dana trajat će od 5. rujna do 6. listopada 2008. godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u prijedloge prostornih   planova moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakim  radnim danom, u vremenu trajanja javne rasprave od 8,00 do 13,00 sati.
  3. Javno izlaganje održat će se u srijedu 10. rujna 2008. godine u prostorijama   Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade)  s početkom u 12,00 sati. 
  4. Prijedlozi navedenih planova bit će objavljeni i na web stranici Općine Tisno.
  5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog  prostornih planova dostavljaju se do dana isteka javnog uvida na adresu: Općina Tisno, Poglavarstvo, Uska ulica 1, 22240 Tisno.