Tišnjanska riva dobila novu javnu rasvjetu

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Tišnjanska riva dobila novu javnu rasvjetu

Završeni su radovi na Trgu tišnjanskih bratovština i Obali Sv. Andrije u Tisnome koji su rasvijetljeni sa ukupno 28 novih stupova. 
Nova javna rasvjeta na Trgu tišnjanskih bratovština postavljena od strane općinskog koncesionara Vojka Lukina iz Betine zaokružila je projekt izgradnje tog trga ugradnjom 8 stupova , a zamjena preko dvadeset godina starih i potpuno dotrajalih 20 stupova, tišnjanskoj rivi dala je potpuno novi izgled.