Temeljem čl. 10 Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Tisno, načelnik Općine Tisno objavljuje N A T J E Č A J za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija učenicima i redovnim studentima  Općine Tisno za akademsku 2013/2014. g.

Natječaj u PDF formatu možete pogledati i preuzeti ako kliknete ovdje.