Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu radno mjesto - domar

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu radno mjesto - domar

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno na radno mjesto: domar jedan izvršitelj/ica KLASA:112-02/13-1081, UR.BROJ:2182/05-03/13-01 od dana 05.travnja 2013.godine objavljen u Narodnim Novinama broj: 42/13 od dana 10.travnja 2013.godine, zbog neusklađenosti radnog mjesta s Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.: 12/10, 8/11).