Javna nabava - nabava i ugradba podzemnih kontejnera

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - nabava i ugradba podzemnih kontejnera

Općina Tisno je danas raspisala javnu nabavu za nabavu i ugradbu podzemnih kontejnera, a javno otvaranje ponuda će biti 20. ožujka 2012. godine u 14 sati u prostorijama Općine Tisno. Obični, nadzemni kontejneri tako više neće biti u upotrebi , a u ovaj projekt Općina Tisno kreće s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s kojim je potpisan ugovor o sufinanciranju. Općina Tisno će po završetku ovog projekta imati jedan od najmodernijih ekoloških sustava zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, a konačno će biti riješeni i problemi koji su bili prisutni u starim dijelovima Betine i Tisnoga uslijed velike količine otpada koji se nije mogao adekvatno zbrinuti. Planira se ugradnja podzemnih kontejnera na 19 lokacija u Tisnom, Betini i Jezerima, a na četiri lokacije bit će postavljeni tzv. „zeleni otoci“ – podzemni kontejneri za selekciju otpada (papir, plastika, staklo). Upravo raspisana javna nabava odnosi se na prvu fazu ovog velikog projekta, a procijenjena vrijednost je oko pola milijuna kuna sa PDV-om.