Proračun

Proračun Općine Tisno
Ako želite doznati što je Proračun, što sadrži i kako se troše proračunska sredstva, pogledajte u prilogu ovog članka. Na jednom mjestu objedinjene su sve potrebne informacije vezane uz Proračun.

Što je Proračun?
Proračun je temeljni financijski dokument Općine u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci.Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci - od 01. siječnja do 31. prosinca.On je sredstvo za ostvarenje potreba i volje građana naše Općine raspoloživim sredstvima, način dokazivanja fiskalne odgovornosti općinske uprave te iskaz političkih ciljeva vlasti.

Što sve možete saznati iz Proračuna?
Koliki su i koji su ukupni prihodi Općine
Koliki su ukupni rashodi Općine
Što sve Općina financira
Koliko se novca građana troši na općinsku upravu
Koliko novca odlazi na komunalnu i stambenu djelatnost i uređenje prostora
Koliko se novca ulaže u kulturu, znanost i sport
Koliko novca Općina izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za
osnovne škole i socijalnu skrb svojih građana...

Gdje Proračun možete pronaći?
U Službenim vjesniku Šibensko-kninske županije
Na Internet stranicama Općine Tisno: http://www.tisno.hr
Vaše prijedloge za proračun  možete slati na e-mail adresu:
      nacelnik@tisno.hr


 
  Opći dio Izvješće o izvršenju proračuna 2012
Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji 2012
Posebni dio - organizacijsko izvršenje 2012
Posebni dio - programsko izvršenje 2012


 II Izmjene i dopune Proračuna 2013