Izvješće sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

Na 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno, održanoj u srijedu 07. travnja 2010. godine vijećnici su izglasali Odluku o komunalnom doprinosu čija je najveća novina da se za građevine koje imaju više od 600 m3 komunalni doprinos plaća u iznosu od 180,00 kn/m3 za cijeli objekt za razliku od prije kada je granica bila 1000 m3. Fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Tisno najmanje 15 godina i dalje imaju jednokratno pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50% od obračunate vrijednosti.

Vijećnici su donijeli Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na dio da je donošenje tržnog reda u nadležnosti Općinskog vijeća pa su u skladu s tim usvojili Tržni red tržnica na malo u Općini Tisno kojim se utvrđuju uvjeti i način pod kojim se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u Općini Tisno.

Nadalje, vijećnici su donijeli Odluku o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno kojom se utvrđuju uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama kao i uvjeti i način korištenja, organizacija i način naplate na parkiralištima u naseljima Tisno, Jezera i Betina Općine Tisno, kao i mjere za njihovo provođenje. U skladu sa ovom Odlukom naplata parkiranja vozila na javnim površinama vršit će se u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna svakog dana od 07,00 do 21,00 sat. Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje te druge poslove na javnim parkiralištima povjeravaju se na gospodarenje „Ježincu“ d.o.o.

U sklopu točke 6. dnevnog reda – Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti dodijeljene su slijedeće koncesije:
-koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja tržnica na malo u Tisnom te koncesija za održavanje ribarnice u Tisnom dodijeljena je obrtu „Orilo, gorilo, izgorilo“ iz Tisnog;
- koncesija za održavanje javne rasvjete na području Općine Tisno dodijeljena je „Elektromehaničarskoj radionici LUKIN“ iz Betine;
- koncesija za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Tisno dodijeljena je obrtu „GA GA“ iz Jezera;
- koncesija za održavanje tržnica na malo u Betini dodijeljena je trgovačkom obrtu „Voće“ iz Betine;
Kako za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja tržnica na malo u Jezerima nije bilo ponuda Vijeće je donijelo Odluku da se taj natječaj poništi i raspiše novi.
Budući da su nakon sjednice Vijeća utvrđene nepravilnosti u pogledu donošenja Odluka vezanih za dodjelu koncesije za održavanje tržnica na malo u Tisnom te koncesije za održavanje javne rasvjete na području Općine Tisno, načelnik Općine je svojom odlukom obustavio od primjene te dvije Odluke Vijeća.

Povjerenstvo osnovano za prikupljanje podataka i izradi elaborata u svezi osnivanja komunalnog poduzeća „Zeleni otok“ podnijelo je izvješće o svom dosadašnjem radu i donesenim zaključcima.

Zadnja točka dnevnog reda bila je Izvješće o financijskom poslovanju „Prislige“ d.o.o. za 2009. godinu.