Natječaj za davanje u zakup javnih površina za sezonu 2013

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za sezonu 2013

Općina Tisno objavila je Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina poradi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava na području Općine Tisno u sezoni 2013. godine. Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave. Prijave se dostavljaju Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom JAVNE POVRŠINE “ ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ” na adresu: OPĆINA TISNO, Uska ulica 1, 22240 TISNO. Natječaj možete pregledati ako kliknete OVDJE.