Održano otvaranje ponuda po natječaju za izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma u Tisnome u uvali Luke

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Održano otvaranje ponuda po natječaju za izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma u Tisnome u uvali Luke

29. prosinca 2010. godine, Vlada RH je raspisala novi natječaj za izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma u Tisnome u uvali Luke. Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene na dijelu k.o. Tisno, a u skladu sa Detaljnim planom uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luka – Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 12/2007). Natječaj je ponovljen jer tvrtka "Bum gradnja" kojoj je po prvom natječaju dodijeljena koncesija , nije bila u mogućnosti pribaviti obvezujuću garanciju banke pa je izgubila sva prava temeljem Odluke o koncesiji. Javno otvaranje ponuda održano je u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, 01. veljače 2011.

Na natječaj su se javile slijedeće tvrtke:
                                                                predviđena vrijednost investicije i broj zaposlenih          
1. ACI d.d.                                                                92.800.000,00             116
2. MARINE-TEK, Šibenik                                              96.548.781,00               80
3. MARINA LUKE d.o.o. Tisno                                      111.823.708,00              71
4. INTERMARKET COMMERCE d.o.o Nova Gradiška          94.240.000,00               63
5. FUTURE PHAROS d.o.o. Betina,                               103.142.459,98               34
6. MARINA KORNATI d.o.o. Tisno                                45.750.000,00                27
7. AGRAM KAPTOL d.o.o.                                           98.494.000,00                80