23. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

23. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/12- V. 23
Ur.broj: 2182/05-01/12-V.23
Tisno, 05. prosinca 2012.godine
VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet:  Poziv za 23. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.
 
Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09 i 14/09. ispr., 12/10),

S A Z I V A M

23. redovnu sjednicu Općinskog vjeća Općine Tisno, koja će se održati dana 10. prosinca 2012. godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

D N E V N I   R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Verifikacija zapisnika sa 12. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
4. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2012.godinu
5. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2012.godinu
6. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
7. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
8. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2012.godinu
9. Izmjene i dopune proračuna za 2012.godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
12. Program socijalnih potreba za 2013.godinu
13. Program javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
14. Program javnih potreba u sportu za 2013.godine
15. Proračun za 2013.godinu
16. Projekcija proračuna za razdoblje 2014 – 2015.godine
17. Plan razvojnih programa 2013-2015.godine
18. Odluka o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
19. Rješenje o imenovanju u predstavnika osnivača u upravno vijeće Doma za starije i nemoćne Tisno
20. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju sporazuma o međusobnim pravima i obvezama prilikom prijelaza komunalne opreme
22. Odluka o davanju suglasnosti na prestanak društva Zeleni otok d.o.o.
23. Odluka o uključivanju u projekt „Pokretanje Lokalne akcijske grupe na otocima i priobalju Šibensko – kninske županije“
24. Odluka o dodjeli grobnih mjesta na groblju Sv. Duh u Tisnom obiteljima poginulih vatrogasaca iz Tisnog

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238.                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                        Petar Jakovčev, v.r.