Povijest Betine

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Povijest Betine


  BETINA - POVIJEST
Betina je nastala u vrijeme jačanja opasnosti od Turaka u XVI. stoljeću. Osnovali su je bjegunci iz Vrane i Bosne, koji su došli kao kmetovi. Sredinom XVIII. stoljeća Betina broji 400 stanovnika. U daljnjem razvitku mjesto bilježi stalni porast žitelja, tako da početkom našega stoljeća Betina ima već 1,100 stanovnika, a uoči prošloga rata gotovo 1,500.

Stanovništvo se pretežno bavilo poljoprivredom, obrađujući plodno betinsko polje i zemlje koje se nalaze nasuprot, na kopnu u Modravama.
Betinjani su poznati kao vrsni uzgajači maslina, a naročito kao proizvođači mnogobrojnih vrsti kvalitetnog povrća. Ribarstvo, kojim su se bavili, nije igralo značajnu ulogu u njihovu gospodarstvu.

Od XVIII st. u Betini jača i zanatska djelatnost u kojoj naročito mjesto zauzima brodogradnja. Od 1848. god. djeluje
veće brodogradilište.

Drvena brodogradnja u Betini stara je više od 260 godina i uz korčulansku je nastarija. Prve porodice i obitelji kalafata i kovača su
Filipi te Urode, a zatim Žurića, Šandrića, Burtina, Bilića i drugih, sve do danas kada dolazi do njene ponovne renesanse (Filipi, Jadrešić, Fržop...).
Od Trogira do Paga jedina je Betina, koja ima brodogradilište (škver). U njemu su se izgrađivali drveni brodovi različitih oblika i veličine. Godine 1990.godine bila je proslava 250-e godišnjice osnutka tog brodogradilišta. Danas je to moderno brodogradilište, sposobno da gradi i popravlja brodove do 800 tona nosivosti.

U poslijeratnom razvitku depopulacije mjesta je manje izražena, nego je to bio slučaj u ostalim otočnim mjestima Šibenika, u čemu je sigurno presudnu ulogu imalo upravo betinsko brodogradilište i povezanost otoka Murtera sa kopnom preko mosta u Tisnome.
Modernizacija jadranskih prometnica, elektrifikacija i sve uspješnije rješavanje vodoopskrbe šezdesetih godina našega stoljeća stvorili su uvjete za razvitak turizma, koji posljednjih godina i u gospodarskom životu Betine počinje igrati sve značajniju ulogu.


Muška osnovna škola ustanovljena je 1867., a ženska 1921.god. Poštanski brzojav, ured otvoren je I.VI 1891. god. Od godine 18?6, ustanovljena je u Betini čitaonica i hrvatski sokol.

Najstariji sačuvani materijalni trag Betine je kameni natpis na kući obitelji Paškvalin iz 1461. godine.
Najveći dragulj mjesta koji ponosno zrači na brežuljku je barokna crkva sa zvonikom sv. Frane Asiškog iz 1601. godine. Zbog svoje stilske posebnosti betonski zvonik povjesničari umjetnosti uspoređuju sa zvonikom sv. Križa u Splitu i zvonicima Gospe od Škrpjela i Zmajevićeva mauzoleja u Perastu.

 

 

Betina - stara fotografija
 
Svečanost porinuća replike hrvatske Kondure iz 12. st.
 
Betina - KUD Zora
 
Brodovi s latinskim jedrima
 
Betina povijest