Javna nabava - rekonstrukcija doma za starije osobe u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - rekonstrukcija doma za starije osobe u Tisnome

Općina Tisno je 17. rujna 2012. godine objavila javnu nabavu za rekonstrukciju doma za starije osobe u Tisnome. Krajnji rok za dostavu ponuda je 09. listopada 2012. godine u 14,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.