Završen kameni zid na glavnoj jezerskoj plaži

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Završen kameni zid na glavnoj jezerskoj plaži

Radnici općinskog komunalnog poduzeća "Ježinac", završili su građevinske radove na kamenom zidu na glavnoj plaži u Jezerima, iza ACI marine. Pri izradi zida pazilo se da bude podignut na način da se ne narušava prirodni ambijent cijelog tog područja i same plaže, a istovremeno da bude u funkciji odvajanja privatnih terena od prostora plaže.