Općina Tisno pokrenula inicijativu za pokretanje dva nova arheološka istraživanja na našem području

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Općina Tisno pokrenula inicijativu za pokretanje dva nova arheološka istraživanja na našem području
                                                                            Ministarstvo kulture RH
                                                                              Runjaninova 2
                                                                              10000 ZAGREB


N/P ministrica dr. sc. Andrea Zlatar Violić

Poštovana gospođo ministrice,

Otok Murter i okolno područje naseljeno je još od prapovijesti. Poznato je nalazište Ivinj u blizini crkve Sv. Martina i antičko naselje Colentum čiji ostaci, većim dijelom pokriveni morem, leže u podnožju brda Gradine na sjevernoj strani uvale Hramine u blizini mjesta Murter. Ovo nalazišta vrlo su dobro arheološki istražena i povijesno obrađena, te predstavljaju jednu važno mjesto u životu ovih ljudi koji ponosno čuvaju tradiciju staru više tisućljeća i povijest ovoga kraja.
No, na području otoka Murtera imamo još dva vrijedna nalazišta koja svakako zaslužuju bolju i kvalitetniju arheološku valorizaciju, a koja nažalost još nije provedena do današnjih dana. Radi se o prapovijesnoj Gradini na poluotočiću Murtarić na području mjesta Jezera i franjevačkom samostanu na otočiću Sustipancu na području mjesta Betina, a sve na području općine Tisno. Malo koji narod se može pohvaliti s ovakvom prošlošću,a mi imamo tu privilegiju sigurno moramo iskoristiti.

Nalazište na Murtariću predstavlja jednu važnu komponentu života na otoku u vremenu prapovijesti kada je pomorski put s današnje južne strane otoka Murtera bio izuzetno važan u prapovijesnoj plovidbi i trgovini, te bi arheološka istraživanja zasigurno dala jednu jasniju sliku života na području današnjeg otoka u ta davna vremena. Istraživanja arheološkog lokaliteta samostana na otoku Sustipancu kojeg je utemeljio šibenski plemić Petar Draganić 1511. godine, također bi podarila vrijedna saznanja ali uz jednu detaljnu arheološku intervenciju.

Ovim mojim pismom želim pokrenuti incijativu da Ministarstvo kulture uz suradnju s ostalim mjerodavnim službama kao i znanstvenim ustanovama što prije pokrene istraživanja i u proračunu osigura potrebna sredstva kako bi na primjeren način povijest ovog kraja zaokružili u jednu cjelinu. Općina Tisno bi u budućim arheološkim radovima na ova dva lokaliteta osigurala svu potrebnu logistiku i pomoć na terenu kako bi ministarstvu osigurala što kvalitetnija istraživanja.
Nadamo se da će ova inicijativa biti prvi korak na putu arheoloških radova kako bi lokalitet Gradine na poluotočiću Murtarić i lokalitetu Sustipanac bili arheološki valorizirani te da će ministarstvo prepoznati važnost ovog projekta na zadovoljstvo svih budućih generacija našega kraja.

Uz štovanje,


                                                                                        Načelnik
                                                                                       Ivan Klarin


Dostava: - Ministarstvo kulture RH
- Konzervatorski odjel Šibenik
- Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru