Zabrana radova koji stvaraju buku za vrijeme turističke sezone

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Zabrana radova koji stvaraju buku za vrijeme turističke sezone

U vremenu od 15. lipnja 2013. do 15. rujna 2013. godine zabranjuje se izvođenje svih radova koji stvaraju buku u mjestima Tisno, Jezera, Betina i Prosika te prostorima autokampova uz navedena naselja, bez pismenog odobrenja nadležnog Upravnog odjela Općine Tisno, a sve prema članku 63. Odluke o komunalnom Općine Tisno.

Zabranjenim radovima smatraju se svi radovi koji proizvode buku, a osobito: iskopni radovi, građevinski radovi, rad s raznim strojevima, mješalicom, pikamerom, bušilicom, brusilicom, pilom, batom, radovi pretovara ribe i ribarske opreme, brodograditeljski radovi, limarski, drvodjelski, elektro-instalacijski, prijevozno-mehanizacijski i pretovarni radovi i radovi kojima prethode transporti s velikim vozilima (kamioni, kiperi, bageri, viljuškari), te radovi koji se izvode tako da izazivaju, plinske, dimne i druge neadekvatne misije (npr. u trenutku dolaska gostiju).

Ostali radovi koji se izvode bez buke: žbukanje, uređenje interijera, tihi pretovari i slično mogu se izvoditi (ukoliko ne stvaraju ni najmanju buku).

Prekršiteljima će se zaustaviti radovi uz asistenciju policije, te će biti kažnjeni (pravna osoba) prema članku 124. novčanom kaznom od 10.000,00 kuna.