2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O
OPĆINSKO VJEĆE

Klasa: 021-01/13- 02.V
Ur.broj: 2182/05-01/13-02.V
Tisno, 11. srpnja 2013.godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13 )
S A Z I V A M

2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 19. srpnja 2013. godine (petak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata te verifikacija mandata
2. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice
3. Verifikacija zapisnika sa 1. izvanredne sjednice
4. Izbor člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
6. Odluka o komunalnom doprinosu
7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
8. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
9. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela- Dubrava
10. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tisno
11. Izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za 2012.godinu
12. Izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2012.godinu
13. Odluka o davanju odobrenja za sklapanje police osiguranja
14. Zahtjev za naknadu štete Vesne Stegić Neumann

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238. Ostali pozvani sudionici sjednice Općinskog vijeća, osim vijećnika, mogu potrebne im materijale za sjednicu vijeća ishodovati u Tajništvu Općine Tisno.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Petar Jakovčev, v.r.