Uređenje javnog prostora iza Doma Jezerana u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Uređenje javnog prostora iza Doma Jezerana u Jezerima

Namjera Općine Tisno je adekvatno uređenje predmetne lokacije za koji dio smo dali izraditi idejnu skicu te obzirom  da se radi o projektu javnog interesa molimo Vas da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama sudjelujete oko formiranja konačnog projekta za uređenje predmetne lokacije kako bi na vrijeme takva rješenja bila uključena u namjeravanu realizaciju.
Svoje prijedloge i primjedbe na Idejnu skicu (radi dorade) možete predati u Općinu Tisno u prijamnu pisarnicu – Ured načelnika, ili u prostorije Turističke zajednice Jezera. U nadi da će te se svojim prijedlozima i sugestijama uključiti u namjeravani projekt uređenja predmetne lokacije i time nas na vrijeme informirati i ukazati na bilo kakve potrebne dorade unaprijed se zahvaljujemo na suradnji.