3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

O P Ć I N A   T I S N O
OPĆINSKO VJEĆE

Klasa: 021-01/13- 02.V
Ur.broj: 2182/05-01/13-03.V
Tisno, 21.kolovoza 2013.godine

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
-SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-

Predmet: Poziv za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13 )
S A Z I V A M

3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 26. kolovoza 2013.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska Ulica 1, s početkom u 15.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

D N E V N I    R E D:

1. Verifikacija zapisnika za 2. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja 2013.godine do 30.lipnja 2013.godine (polugodišnje izvješće)
3. Odluka o komunalnom doprinosu
4. Rješenje o izboru odbora za priznanja Općine Tisno
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno
6. Odluka o promjeni katastarske kulture nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem.1255/148 K.O.Tisno
7. Odluku o namjeri prodaje dijela nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem.1255/148 K.O.Tisno

Pozivam vijećnike i ostale osobe pozvane za sudjelovanje na ovoj sjednici da mogući izostanak opravdaju na brojeve telefona: 439-264 i 438-238. Ostali pozvani sudionici sjednice Općinskog vijeća, osim vijećnika, mogu potrebne im materijale za sjednicu vijeća ishodovati u Tajništvu Općine Tisno.


Predsjednik Općinskog vijeća:

Petar Jakovčev, v.r.