Odluka Mjesnog odbora Betina - Betina ostaje u Općini Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka Mjesnog odbora Betina - Betina ostaje u Općini Tisno

Druga sjednica Mjesnog odbora Betine održana je 12. travnja 2010. godine, a povod tog sastanka bila je inicijativa grupe građana koja traži istupanje mjesta Betina iz sastava Općine Tisno i pristupanje Općini Murter. Naime, nakon prikupljanja potpisa koje se prošle godine obavilo u Betini, sada se prikupljanje potpisa vezano uz ovu inicijativu provodi i u Murteru.
Članovi Mjesnog odbora i prisutni vijećnici su u kratkoj raspravi koja se održala na 2. sjednici MO Betina odlučili da se ova inicijativa odbije iz više razloga.
Prije svega, status Betine u Općini Tisno je popravljen, pokrenuto je više projekata i uspostavljena je odlična suradnja između vijećnika i općinskih službi.  Isto tako, treba naglasiti da ta inicijativa nije bila pozdravljena niti od strane bivšeg MO Betina jer se  nije moglo točno zaključiti koju korist bi mjesto Betina dobilo od priključivanja Općini Murter.
Zaključak članova Mjesnog odbora je da dobra zastupljenost Betinjana u Općinskom vijeću Općine Tisno garantira zaštitu betinskih interesa pa su članovi MO i betinski vijećnici prisutni na ovom sastanku inicijativu o izdvajanju jednoglasno odbili.