21.redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

21.redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno


REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


OPĆINA TISNO
OPĆINSKO VIJEĆEKlasa: 021-01/12-21.V
Ur.broj: 2182/05-01/12-21.V
Tisno, 23. svibnja 2012.godine


                  VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TISNO
                       -SVIM ČLANOVIMA I OSTALIM SUDIONICIMA-


Predmet: Poziv za 21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno

Na temelju članka 22. Statuta općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.11/09,
14/09-ispr. i 12/10),

                                                                       S A Z I V A M

21. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno, koja će se održati dana 28. svibnja 2012.godine (ponedjeljak) u prostoriji Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija zapisnika sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
2. Godišnji obračun proračuna Općine Tisno za 2011. godinu
3. Izvješće načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
4. Izvješće načelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. Izvješće načelnika o izvršenju programa javnih potreba u kulturi
6. Izvješće načelnika o izvršenju programa javnih potreba u športu
7. Odluka načelnika o preraspodjeli izdataka unutar razreda
8. Zaključak o prihvaćanju o korištenju sredstava tekuće pričuve za razdoblje od 01.06. do 31.12.2011. godine
9. Odluka o izmjenama i dopunama Smjernica izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za razdoblje od 2010. – 2014.godine
10. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2012.godinu
11. Financijska izvješća kulturnih i sportskih udruga za 2011. godinu
12. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Vrapčić“ za 2011. godinu
13. Financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2011. godinu
14. Financijsko izvješće „Prislige“ d.o.o. za 2011. godinu
15. Financijsko izvješće „Ježinca“ d.o.o. za 2011. godinu
16. Odluka o davanju suglasnosti obrtu „Mario“ iz Tisnog, vl.Mario Zubčić, za pružanje ugostiteljskih usluga na klupama (iz pokretnog objekta), sa nekretnine katastarske oznake čest.zem.3869 k.o.Tisno
17. Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u ustanovu Dječji vrtići „Vrapčić“ – Tisno
18. Suglasnost na Sporazum o korištenju travnatog malonogometnog igrališta u Betini
19. Odluka o namjeri prodaje dijela nekretnine katastarske oznake 10027/1 K.O. Tisno površine 8 m2 u ulici Dušana Stankova
20. Odluka o promjeni katastarske kulture u put za dio nekretnine oznake 1255/202 K.O. Tisno

Pozivam vijećnike, predsjednike Mjesnih odbora naselja na području Općine Tisno, direktore „Prislige“ d.o.o., „Ježinca“ d.o.o., ravnateljicu Ustanove Dječji vrtići Vrapčić Tisno, predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno i ostale zainteresirane, za sudjelovanje na ovoj sjednici.
Mogući izostanak, pozvani mogu opravdati na telefone: 438-238 i 439-264.


                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                    Petar Jakovčev v.r.