Javna nabava - radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna nabava - radovi na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnome

Općina Tisno je 27. rujna 2012. godine objavila javnu nabavu za radove na dovršenju izgradnje sportske dvorane u Tisnome. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. listopada 2012. godine u 10,00 sati, kada će u prostorijama Općine Tisno, Uska ulica 1, biti održano javno otvaranje ponuda.