Izvješće sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Općinsko vijeće Općine Tisno održalo je u srijedu, 23.veljače 2011.godine, 14. redovnu sjednicu, u prostorijama društvenog doma u zgradi Općine Tisno. Nakon provedenog aktualnog sata vijećnici su jednoglasno usvojili dnevni red kojem je dodana još jedna točka koja se odnosila na predstavku tvrtke Bila Golubica d.o.o..
Na samom početku sjednice vijećnici su raspravljali o imenovanjima i to ravnateljice ustanove Dječji vrtići «Vrapčić» Tisno te članova povjerenstva za provođenje postupka javne nabave. U konačnici vijećnici su usvojili prijedlog upravnog vijeća Dječjih vrtića Vrapčić, Tisno te su za ravnateljicu imenovali Korneliju Barišić dok je glede povjerenstva za provođenje postupka javne nabave odlučeno da se dosadašnjem povjerenstvu produlji mandat.

Značajnu novinu predstavlja usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno koja sadrži uvođenje dviju zona parkiranja sukladno čemu su prilagođene cijene usluge parkiranja, a sve u svrhu, između ostalog, pokušaja rasterećenja centara mjesta.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Tisno, vijećnici su prihvatili novu stavku koja određuje da se za prekopavanje javne površine, postavljanje skela, odlaganje građevinskog i drugom materijala plaća iznos od 2,00 kuna/m2.

Na predmetnoj sjednici vijećnicima je izvršena prezenatacija projekta regulacije i organizacije/uređenja prometa u mjestima Tisno, Jezera i Betina koji je izradila tvrtka Promel projekt d.o.o. iz Zagreba i koji projekat su vijećnici jednoglasno prihvatili.

Nadalje, vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o donošenju procjene ugoroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesereća što je zakonska obaveza svake općine te je ujedno prihvaćeno izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2010.g. Upravnog odjela za pomorstvo promet i otočni razvoj, Županije Šibensko-kninske.

Kao jedna od posljednjih točaka dnevnog reda održano je kratko izglaganje prijedloga projekata i plana razvoja Zelenog otoka d.o.o.. Kako su vijećnici tijekom proteklog razdoblja u cijelosti upoznati sa predmetnim prijedlogom projekta i plana razvoj Zelenog otoka d.o.o., jednoglasno su dali podršku projektu Zelenog otoka d.o.o., a ujedno je donesen zaključak o daljnoj suradnji sa Općinom Murter i Općinom Pirovac glede realizacije projekta zajedničke transfer stanice.Zapisničar:
Marijana Vlaić, v.r.