Prostorni plan - grafički dio

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Prostorni plan - grafički dio


     
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25.000  
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:  
  2.a Promet 1:25.000
2.b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije 1:25.000
2.c Vodnogospodarski sustav 1:25.000
 
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA:  
  3.a Uvjeti korištenja 1:25.000
3.b Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000
3.c Organizacija prostora naselja Tisno, Jezera 1:5.000
3.d Organizacija prostora naselja Betina 1:5.000
 
     

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Korištenje i namjena prostora, mjerilo 1:25000
7717 x 6695 - 6,90 MB 14,5 MB
3000 x 2603 - 1,25 MB    

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Promet, mjerilo 1:25.000
7717 x 6695 - 6,80 MB 15,9 MB
3000 x 2603 - 1,40 MB    

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, mjerilo 1:25.000
7717 x 6695 - 7,20 MB 19,3 MB
3000 x 2603 - 1,30 MB    

Vodnogospodarski sustav, mjerilo 1:25.000
7717 x 6695 - 6,80 MB 18,7 MB
3000 x 2603 - 1,20 MB    

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

Uvjeti korištenja, mjerilo 1:25.000
7717 x 6695 - 6,80 MB 19,1 MB
3000 x 2603 - 1,25 MB    

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite, mjerilo 1:25.000
7717 x 6695 - 7,02 MB 19,1 MB
3000 x 2603 - 1,30 MB    

Organizacija prostora naselja Tisno, Jezera, mjerilo 1:5.000
9056 x 6734 - 10,10 MB 30,1 MB
3000 x 2231 - 1,40 MB    

Organizacija prostora naselja Betina, mjerilo 1:5.000
7364 x 6695 - 6,20 MB 18,2 MB
3000 x 2727 - 1,20 MB