870.000,00 kuna za radove na javno-pomorskome dobru

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

870.000,00 kuna za radove na javno-pomorskome dobru

Općina Tisno će u 2010. godini ostvariti značajnu namjensku dotaciju. Naime, Općini Tisno je odobreno 370.000,00 kuna iz proračuna Šibensko-kninske županije i 500.000,00 kuna od strane Županijske lučke uprave. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata na javno-pomorskom dobru na području općine Tisno.
Najveći dio odobrenih sredstava utrošiti će se u sanaciju betinskog porta – parapeta, koji je trenutno u zaista derutnom stanju.
Jedan dio sredstva biti će usmjeren u Jezera, u sanaciju «nove rive», a iz ostatka dotacije financirati će se kopanje mulja ispod Tišnjanskog mosta i na potezu od mosta do lučke uprave.

Za ove  projekte, Općina Tisno iz svog proračuna će dodati još 200.000,00 kuna.