Projekt štedljive javne rasvjete

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Projekt štedljive javne rasvjete

Načelnik Ivan Klarin se 13. listopada sastao sa gospodinom Vinkom Mladineom, direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tema sastanka su bili projekti za koje se Općina Tisno kandidirala na natječajima Fonda, a naročito projekt sufinanciranja štedljive javne rasvjete koja će se postaviti u Tisnome u ulicama Pod garmom i Put jazine (obala), u Jezerima u ulici Put jamina i u Betini u ulici Put crkve. Radi se o štedljivim žaruljama, a projekt će se realizirati kroz 2011. godinu zajedničkim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Tisno.