Obavijest o kupnji grobnica

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o kupnji grobnica

 

   

             

        Republika Hrvatska                                                          

Šibensko-kninska županija

        OPĆINA TISNO

        Ured načelnika     

 

Klasa: 363-01/09-01  

Ur.broj: 2182/05-03/09-01

Tisno, 16. srpnja 2009. godine

 

 

                                      O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se građani da Općina Tisno posjeduje novoizgrađene grobnice na mjesnom groblju Sv. Duh u Tisnom.

Zainteresirani za kupnju neka se jave u Općinu Tisno ili na telefon  439-262.

 

 

                                                                                                                   

                                                                                          Donačelnik

                                                                                           Miljenko Meštrov